La culpa i la responsabilitat

La culpa és una emoció complexa que tots coneixem i amb la qual moltes persones conviuen diàriament. A més d'una emoció, la culpa és una acció que exercim contra nosaltres mateixos: ens infligeix dolor però no ens responsabilitza.

En aquest mòdul ens aproximem a la culpa per confrontar-la amb la seva forma sana: la responsabilitat.

9,00 €