PNL

10.09.2020

La PNL, com habitualment és coneguda la Programació Neurolingüística, és una metodologia centrada a comprendre com funcionen els nostres processos mentals i especialment en la influència que té el llenguatge sobre la nostra programació mental i altres funcions del nostre sistema nerviós.

La PNL es pregunta com fem el que fem i quina relació hi ha entre els nostres comportaments i les nostres experiències. Ens ensenya a "reprogramar" (programació) la nostra ment utilizant el llenguatge (lingüística), que codifica l'experiència percebuda pel sistema neurològic (neuro), i d'aquesta manera poder obtenir excel.lents resultats en qualsevol dels àmbits de la nostra vida.

És un mètode que ofereix tècniques concretes per a superar limitacions, generar estats interns positius, augmentar l'autoconfiança, desbloquejar frens emocionals, canviar hàbits, comunicar influentment, guarir fòbies, millorar les relacions, eliminar creences limitants... És un mètode que ofereix un aprenentage profund per a comunicar-te d'una manera saludable i positiva amb el teu entorn i amb tu mateix..

Les sessions de teràpia amb PNL són convenients per a qualsevol persona que desitgi canviar hàbits nocius, conductes no beneficioses o estats emocionals limitadors. A continuació una llista dels objectius tractats amb major assiduïtat :

Augment de l'autoestima  

Increment de la seguretat i auto-confiança

Reducció de l'estrès

Millora d'habilitats socials

Superació de traumes

Desenvolupament habilitats comunicatives i relacionals

Augment de la concentració en els estudios i/o la feina

Gestió de crisis puntuals: divorci, acomiadament, exàmens,...

Guariment de fòbies: insectes, rèptils, por a volar, por a l'alçada...